logo

Резюме кыргыз тилинде. Кыргыз тили

Резюме кыргыз тилинде Rating: 6,6/10 1663 reviews

Мамлекеттик тилде окутуу

резюме кыргыз тилинде

Оорулардан тышкары, бул дүйнөдөгү коркунучтардын бири — бул, кырсыктар. «Азыркы кыргыз тилинде» «Кыргыз тилинин фразеологиясы» деп өзүнчө бөлүм берилип, анда эркин жана туруктуу сөз айкаштарынын айырмасы, фразеологизмдин бөлүнүштөрү, алардын изилдениши жөнүндө кыскача айтылып, он чакты ар түрдүү көнүгүүлөр берилген. Кыргыз элин башка элдерден айырмалап турган улуттук өзгөчөлүктөрүнүн бири болгон - эне тилин өсүп келе жаткан жаңы муунга чып-чыргасын коротпой өткөрүп берүү, үйрөтүү мурунку муундун адамдарынын, айрыкча тилди үйрөтүп жаткан педагогдордун ыйык милдеттеринен. Эгембердиевдин оюн толуктап, кыргыз тил илиминде 70-жылдардан тарта ушул күнгө чейин фразеология маселесин изилдөө иши окумуштуулар тарабынан кызуу колдоого алынып фразеологиянын ар кыл аспектиси боюнча изилдөө иштери жүргүзүлүүдө, дагы да кыргыз тилинин фразеологиясында толук изилдене элек, колго алынбаган маселелери боюнча теориялык, практикалык, методикалык жактан бир топ илимий иштер жүргүзүлүүгө тийиш демекчибиз. Адам өмүрүндө ушул сыяктуу дагы көптөгөн нерселерди жактырып, аларга жетүүнү каалайт. Акбалтага жайылып, Ак издөөдөн тыйылып. Бул сөздөр адамдардын арасында маек учурунда жөн гана же тамаша катары айтылат.

Next

Ежемесячная стипендия для студентов первых курсов ВУЗов города Бишкек

резюме кыргыз тилинде

Ошондуктан ага карата опаа, туруктуулук, коргоо, боорукердик сыяктуу сезимдери болбойт; ансыз да анын алсыздыктарын көрүп жаткан болот. Алар сөзсүз ушундай кылабыз дешкен эле. Кошмок сөздөрдүн бирге жазылышы 44-§ Лексикалык мааниси күңүрттөнүп, өз алдынча колдонулуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган сөздөр менен толук маанилүү сөздөрдүн айкашын түзүп, бир маани берип турган кошмок сөздөр бирге жазылат: карамүртөз, кечкурун, көбүнесе, арабөк, балжууран, карагат, алмончок ж. Бир аз мурда үндү угуп, кабылдаган кулактар сопсоо туруп эле укпай калат жана өз функциясын аткарбай калат. Көп жылдык изденүүнүн натыйжасында жаралган бул сөздүк тууралуу автор: «Бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган тил байлыгын чогултуу, анын түйүнүн чечүү менен өмүр бою алпурушуп келдим. Бирок муну билүү жетиштүү эмес, бул жөнүндө терең ойлонуу керек.

Next

Резюме

резюме кыргыз тилинде

Адам денеси сууга абдан муктаж. Имею способность к быстрому обучению по разнопрофильным видам деятельности. Ошондуктан, бүт максаттары бул дүйнөгө багытталган. Мындан ашык убакытты бөлүп алууга лексикологияны окутуунун мазмуну жол бербейт. Ал тургай, убакыт ушунчалык бат өткөндүктөн, адам көз ачып жумганча үй-бүлөлүү жана бала-бакыра, неберелүү, улгайган бир кишиге айланат. Мээдеги бир кесим эт пайда кылат бул сүрөттөлүштү.

Next

Валентина Шевченко кыргыз күйөрмандарына кыргыз тилинде ыраазычылык билдирди

резюме кыргыз тилинде

Дене, бул алсыздыктарынан тышкары, өмүрүн улантуу үчүн тамактанып да турушу керек. Азыркы учурда 103 тилди камтыйт. Окуу бөлүмүнүн жылдык отчету баяндамачы окуу бөлүмүнүн башчысы Өзүбекова Ж. Аны көргөн киши, бул дүйнөдөгү кыйынчылыктарды көргөн киши бейиште кызыктай иш-аракеттерге барбайт. Образдуулук дайым эле ачык боло бербейт, бирок аздыр-көптүр болсо да байкалат.


Next

Сайтыбыздын кыргыз тилиндеги версиясы иштей баштады! :: MegaCom

резюме кыргыз тилинде

Мерездиктин, өзүмчүлдүктүн азабын тартабыз, Аллах сактасын. Фразеологиянын изилдей турган объектиси - фразеологизмдер. Адам өмүрүнөн мажбурлуу иштерге коротулган бүт убакыттарды кемиткенибизде, бир адамдын көңүл ачтым деп ойлогон, каалаганын жасай алган, «дүйнөдө каалагандай жашап жатам» дей алган кездерине өтө эле аз убакыт калат. Кыргыз тилинин моңголдордун чабуулуна чейин өзгөрүүгө учураганын академик Болот Жунусалиев Юнусалиев дагы көрсөтөт. Бул кыргыздар сүрүлгөндөн соң, энесайлык кыргыздар ѳз алдынча этностук өнүгүү негизинен ажырап калышкан. Өкмөттүн аппараты тарабынан болгон маселе - азыр абал бир эле мезгилде бир маалыматты эки тилде жазганга мүмкүнчүлүк бербей жатат. » Ошентип шыбырашып жолго түшүштү: «Акырын, бүгүн ал жерге эч бир кедей кирип, бизге жолукпасын».

Next

Кыргыз тилинде кичиней балдарга жомоктор. Сказки для малышей на кыргызском языке

резюме кыргыз тилинде

Жана жүрөгү да, руху да бейиштин ичине киргендей болуп, өтө бейпил, бакубат өмүр сүрөт. Ал эми фразеологияны мектептерде, окуу жайларда окутууга байланыштуу методикалык өңүттөгү изилдөө иштери солгун журуп жатат. Мамлекеттик Герб Жогорку Кеңештин 1994-жылдын 14-январындагы токтому менен бекитилген. Кулактандыруу 2004- жылдын 28-майында саат 14. Кыргыз тил илиминде фразеологизмдерди теориялык жактан да, методикалык жактан да кеңири иликтөөгө алган окумуштуу Р. Аягында «узун бир жашоодон», табигый муктаждыктардан тышкары, балким 3-5 жылдык эле убакыт калат.

Next

Кыргыз Республикасынын Герби

резюме кыргыз тилинде

Бул жерде оңдоого, өчүрүүгө жол берилбейт. . Ошентсе да, Раббиме кайтарылып бара турган болсом, күмөнсүз, мындан жакшыраак акыбетке жетем. Надеемся, что поиск работы в Киеве и Украине на Jobs. Анда кароого кандай маселелер коюлат, чыгып сүйлөөчүнүн аты-жөнү же карала турган маселелердин кыскача мазмуну көрсөтүлүшү керек. Эң акыркы модельдеги, жаңы чыккан машина бир канча жылда чийилип, бузула баштайт жана сөзсүз эскирет.

Next

Реферат Манас Жонундо Кыргызча

резюме кыргыз тилинде

Жана «картайганга чейин дагы көп бар» деп ойлоп, канчалык жаңылганын да эң жакшы түшүнгөндүр. Ошондой эле эскиздин өйдө жагындагы үч саялуу айрыны алып салып, койдун жана жылкынын башынын сүрөтүн киргизүү сунушталган. Жеткен нерсесине канааттанбаган напси ошол замат башка бир эңсөөнүн артынан түшөт да, эми болгон күчү менен анын артынан чуркап баштайт; ага да жетмейинче жаны тынбайт. Но и он был первым, кто дотронулся до его носа. Ички түшүнүк кат жаран кызматкер, бөлүм башчы, жумушчу, студент, окутуучу ж.

Next