logo

Номхои точики барои писар. Шеърхои ошики барои духтари дустдошта ва ё писар

Номхои точики барои писар Rating: 5,7/10 487 reviews

Китобхои дарси бо забони точики

номхои точики барои писар

То шавад умрат зиёда дар чахон, Рав накуи кун, накуи дар нихон. Рахи ман ним шуд, аммо хушам ман Ки поёни рахам поён надорад. Ахмадчонова «Касбу хунар барои духтарон » С. Харчанд аз чудоии мо моххое гузашта бошад хам, хамон овозат пеши гушхоям садо медихад, дигар сабру токат надорам, гурури хеш зери по кардаму ба ту занг задам, харчи бодо бод! Онхо ба осони ва ба далели гунохе кучаке ба мусулмонон тухмати ширк мезананд. Ҳамдами холиқ бар забон рон, эй писар, Умр то барбод надиҳӣ сарбасар. Чун ба ноҷинсон нишинад одаме, Камтарак бинад аз эшон ҳамдаме.

Next

Шерхои Ошики Бача Барои Духтар Навишт

номхои точики барои писар

Ба ҳама ҷабру ҷафоят, Сабру тоқат кардаме. Дигар он шаҳри шодӣ бас, ки хомӯш аст, Дигар он хандаи беғам фаромӯш аст. Ошик манамму туро бадил мемонам Гар ман бимирам дилро ба ту мемонам Донки факат чононаам Аз сузиши ишк ба гам саргардонам. Дарахтон гарки гул буданду баргу бор, Хумори буд чашми гунчаи бедор, Ба чашми ман, ба чашми пурхаёли ёр, Чавони буду ишку лаззати дидор. Эй табиби азали, як назаре кун моро, Хофизи сухтаро ёр намепурсад хеч.

Next

Ба номи Худованди бахшояндаи мехрубон.

номхои точики барои писар

TopVideo :: Тарзи Видеоии Китоб Да Маркази Продюсерии Хамсадо Тахия гардид! Ранҷи андакро бикун ғамхорагӣ, Варна бинӣ аҷз дар бечорагӣ. Чун Абубакр, Уммару Усмон, Муртазо дон алайҳим арризвон. Он қиёму қироат асту рукӯъ, Қаъдаи охирину саҷда хузӯъ. Бандаро гар нест дар коре ризо, Кай тавонад бозгардонад қазо. Дар чанобат бад бувад хурдан таом, Нописанд аст ин ба назди хосу ом.

Next

Китобхои дарси бо забони точики

номхои точики барои писар

Машварат ҳар кас ки бо аблаҳ кунад, Деви малъунаш сабук гумраҳ кунад. Лутфонов, «Ҳуқуқи инсон» Бобиев Ғ. Азизов «Касбу хунар технология» Асадулло Шарифзода «Математика» Т. Магар ин бод к-он зи пеш бувад, Ки вузӯ ҳам ба ҷои хеш бувад. Ягонае, ки хамто надорад ва гувохи медихем, ки Мухаммад с банда ва фиристодаи Уст. Бо умед ба пеш нигаристам, боз касеро чашмонам дарёфт карда натавонист. Марди раҳро буди дунё суд нест, Ҳаргизаш андешаи нобуд нест! Фарз дон ҷумла рӯзаро ният, То биёбӣ зи рӯза амният, Дар қазо ҷуз ба шаб раво набувад.

Next

Шеърхои Исломи бо Забони Точики

номхои точики барои писар

Гар касе фарзро кунад таъхир, Ё кунад таркиби воҷиб аз тақсир. Хомӯши аз кизбу ғайбат воҷиб аст, Аблаҳ он ки ӯ ба гуфтан роғиб аст. Чун ҳадиси хуб гӯй бо фақир, Беҳ бувад з-онаш ки пӯшонӣ ҳарир. Уро беимон элон кардан ва дар гирди у тугёну шуриш карда мусалах шуданд ва гуфтанд Али р кофир аст зеро ба доваре хурсанд шуда аст то он чо , ки он амири бузургворо бошаходат расониданд ва хар кас ки пайрави У буд кофир хонданд. Хашми худро чунки ронад ҷоҳиле, Ҷуз пушаймониш набвад ҳосиле. Эминию неъмат андар хонадон, Тандурустию фароғат баъд аз он.

Next

ЗАБОНИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

номхои точики барои писар

Гар надорад шаҳ сиёсатро ба кор, Мукл вайрон гардад аз ҳар нобакор. Уммати ӯ , дӯстори ваем, Дӯстори чаҳор ёри ваем. Ҳар ки созад дар ҷаҳон бо хобу хур, Дар қиёмат набвадаш з-оташ гузар. Донад он кас, ки ҳусбате дорад, К-андар ин боб нисбате дорад. Гумон кардам, ки вакте овози ширинатро аз гушаки телефон бишнавам, дил аз кафас берун меояд. Ҳар кӣ мехоҳад, ки бошад дар амон, Мӯҳр мебояд ниҳодан бар забон.

Next

Шеърхои ошики барои духтари дустдошта ва ё писар

номхои точики барои писар

Асо, ки ба даст омад, комат хам шуд, Хам шуд ,хам шуд ду дидаам пурнам шуд, Чавони бигзашту навбати мотам шуд. Гар ба рафтори худ мусулмони, Бигзар ааз чашми номусулномаш! Афзун бар ин хаворич пушти сари дигар мусалмонон намоз намехонанд ,зеро онхоро мушрику кофир мепиндоранд ривоя Муслим ва Абу- Довуд дар мунхоч ч. Хеч теге наметавонад кард, Дасти манро чудо зи домонаш. Аз гадоён порахои нон махар, З-он ки меорад факири , эй писар. Номи ҳақ бар забон ҳамеронам, Ки ба ҷону дилаш ҳамехонам.

Next

Панду насихат бо забони точики

номхои точики барои писар

То шавад ором дил, дил бастаам Ман ба ин бахри азиму мавчхо… Худсарона мевазад боди бахор, Нарму форам… Чониби ман хар замон Мавчхои хешро беихтиёр Мефиристад бахри шуху бекарон. Дар баёни суннатҳои ғус Суннати ғусл ҷумлаги панҷ аст, Ёд гираш, ки беҳтар аз ганҷ аст: Шустани дасту фарҷ бояд пеш, Дур кардан наҷосат аз тани хеш. Бармахӯр андӯҳи марг, эй булҳавас, Чунки вақт ояд, нагардад пешу пас. Дунёи ман туӣ, ей бори хотирам, Аз ман гузар макун, ман бе ту мемирам. Сари роҳи туро гулзор кардам, Туро ай бевафо ман ёр кадам. Шаст мискин таом бояд дод, Ё яке банда карданаш озод.

Next

Шеърхои ошики барои духтари дустдошта ва ё писар

номхои точики барои писар

Он кӣ дар банди ибодат мешавад, Бешак, аз аҳли саодат мешавад. Дар таяммум фариза ин чор аст, Ки туро з-ин чаҳор ночор аст. Он ки дар одам дамид ӯ рӯҳро, Дод аз тӯфон наҷот ӯ Нӯҳро. Дар халочо гар тахорат мекуни, Вакти худро дон ки горат мекуни. Панҷ омад тарсу ваҳм аз душманон, Умрро инҳо ҳаме дорад зиён. Номи у номаи бахт, Номи у номаи ишк. В-ар ба қасд аст хӯрдану корат.

Next